شرایط گارانتی کالا

خریدارگرامی  : جهت ارائه خدمات گارانتی محصولات حتما در هنگام خرید کارت گارانتی محصول که توسط فروشنده تکمیل
و ارائه می گردد را تا هنگام شرایط استفاده از آن محفوظ دارید.
شرایط گارانتی رادیاتورر مواردی که در آن ، محصول تحت پوشش گارانتی قرار می گیرد.

✔نشتی پالوله

نشتی رادیاتور که از محل اتصال لوله به صفحه رادیاتور شناسایی می شود.
در صورت عدم وجود آثار رسوب گرفتگی و ضربه خوردگی مشمول ضمانت خواهد بود.

✔نشتی درز

نشتی از اتصال مخزن پلیمری و صفحه آلومینیومی در صورت عدم تغییر شکل فیزیکی (باز نشدن پرچ صفحه) مشمول ضمانت خواهد بود.

✔نشتی از محل جوش گلویی

نشتی از محل  جوش گلویی مخزن پلیمری که فاقد آثار شکستگی در قسمت مربوطه باشد مشمول ضمانت است.

✔نشتی شبکه

نشتی از هسته رادیاتور که فاقد نشانه های ضربه خوردگی و همچنین
خوردگی لوله به دلیل استفاده از سیال نامناسب بروز نماید ،مشمول ضمانت می باشد.

لازم به ذکر است  موارد گفته شده بالا از طرف شرکت های تولید کننده کالا می باشد.

در ضمن ضمانت  کالا معمولا یکساله بسته به برند انتخاب شده و هزینه های مربوط به تعویض رادیاتور در زمان گارانتی به عهده خریدار می باشد.